Piasa Sanmaurizio Moscato D’Asti

Piasa Sanmaurizio Moscato D'Asti

Glass 12, Bottle 39